Bina güçlendirme işlemi; oldukça dikkat ve özenle gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olup ekstra hassaslık ve titiz işçilik gerektirmektedir.

Bina güçlendirme veya danışmanlık fiyatları hakkında bilgi alınız 0216 375 34 34

Pek çok aşama ve püf nokta barındıran bina güçlendirme işleminin; alanında uzman ve yetkin bir ekip tarafından yapılmasına çok dikkat edilmelidir.

https://parsguclendirme.com/bina-guclendirme-rehberi

Depreme karşı büyük bir koruma ve önlem olan bina güçlendirme işleminden önce analiz yapılması esastır. Yapılan analiz ve edinilen teknik bilgiler neticesinde bu işlem büyük bir dikkat, incelik ve özenle yapılmalıdır. İşlemin alanında yetkin ve uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildiğinden emin olunmalı ve yeterli süreç boyunca çalışmalar gerçekleştirilerek bina güçlendirme ve sağlamlaştırma işlemi tamamlanmalıdır.

Bina güçlendirme işlemi; oldukça ciddi bir işlem olup, yapılacak çalışma işçilikte büyük oranda incelik ve yoğun bir ekip çalışması gerektirmektedir. Bu işlem yapı performanslarının geliştirilmesi ve eski binalarının dayanıklılıklarının artırılarak güçlendirilmesi için elzemdir. Oldukça büyük titizlikle yapılacak bina güçlendirme işlemi; binanın çok daha uzun ömürlü olması ve depreme karşı daha fazla dayanıklı olmasına katkı sağlayacaktır.

Bina güçlendirme işleminin pek çok aşaması bulunmaktadır. Bunlar; işlem öncesi kısım, teknik analiz, işlem sırasında izlenecek yol ve dikkat edilecek püf noktalar ve son olarak da işlem sonucunda yapılacaklar olarak sınıflandırılabilir. Fakat öncelikle bina güçlendirme işlemiyle ilgili bilinmesi gereken bazı teknik detaylar bulunmaktadır.

Bina Güçlendirme İşlemi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Ülkemizin jeolojik yapısı ve coğrafi konumu sebebiyle; ülkemizde deprem faaliyetlerine oldukça sık rastlanmaktadır. Deprem faaliyetlerine karşı alınabilecek en etkili önlem bina güçlendirme çalışmasıdır. Bina güçlendirme çalışmasının yapılabilmesi için de pek çok farklı etmen ve değişkene göre hareket edilmelidir. Aşamaların hiçbirinin atlanmamasına büyük özen gösterilmeli ve en güncel teknik alet ve materyal kullanılmasına ekstra dikkat edilmelidir.

https://parsguclendirme.com/bina-guclendirme-rehberi

Doğru bir şekilde yapılan işlem neticesinde; eski binalar depreme karşı oldukça güvenli hale gelecektir. Bu işlemin en doğru şekilde yapılabilmesi için de net bir analiz yapılmalı ve analiz sonuçları dikkatle incelenerek çeşitli testler yapılmalıdır. Yapılacak analizler için de dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; yapılacak çalışmanın deprem yönetmeliğine uygun olması ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilebilmesidir.

Yapılacak işlemin inşaat mühendis kontrolünde gerçekleştirilmesi ve yönetmelik dışına çıkmamasına büyük önem verilmelidir. İnşaat mühendisinin profesyonel teknik analiz bilgisi ile yorumlanacak teknik taslak; bina güçlendirme projesinin gerçekleştirilmesi için en gerekli materyaller arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda genel olarak; bina güçlendirme öncesi teknik proje ve detaylarına çok büyük önem verilmelidir. Bunun yanı sıra; işlem esnasında da aşamaların doğru ve teknik analiz planına uygun bir şekilde işlemesine dikkat edilmelidir. Birinci dereceden deprem bölgesi olan ve büyük oranda fay hattını da içerisinde barındıran ülkemizde; teknik analiz, plan ve proje kısmı kesinlikle doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bu aşamalarda alınabilecek her türlü önlem alınmalı ve hiçbir noktanın gözden kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Bina Güçlendirme İşlemine Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

Yapılan teknik analiz ve testler neticesinde binanın tam olarak hangi bölgelerinde güçlendirme yapılacağına karar verilir ve teknik işlemlere başlanır. Örneğin; herhangi bir binanın kolonlarından bir tanesinde oldukça büyük bir yıpranma söz konusu ise; öncelik bu bölgeye verilir. Bu binanın sağlamlaştırılıp güçlendirilmesinde o bölgeye göre adımlar atılır ve ekstra fazla çaba gösterilir.

Analizleri doğru yorumlayan ve test sonuçlarına göre doğru çözümler edinen teknik bina güçlendirme ekibi, yapılacak işlemden önce analizleri raporlayarak bu raporlara göre hareket eder. Teknik taslak ve analiz raporları neticesinde en doğru sonuca ulaşan ekip, binanın fazladan bakım ve onarım isteyen kısımlarını tespit eder ve özellikle bu tip bölgelere öncelik vermeye dikkat eder.

Öncelik verilecek kısım ve bölgeler tespit edildikten sonra işlemlere başlanır. Hasar tespiti alanında yetkin ve uzman ekip tarafından büyük dikkatle incelendikten sonra bina güçlendirme işlemi işleyişe konur ve yapılacak teknik çalışmalar plan ve proje kapsamında gerçekleştirilir. Ayrıca; yapılacak işlemin süresi işlem öncesinde tespit edilmelidir. İşlem süresi olabildiğince doğru bir şekilde tespit edildikten sonra, plan ve program kapsamında en uygun bina güçlendirme işlemi yapılması esastır.

Bina Güçlendirme İşlemi Sırası ve Sonrasında İzlenecek Adımlar

İşleme başlamadan önce riskli yapı tespit raporu yapılır. Rapor; resmi kurum ve mercilerce incelenir. On beş günlük bir süre zarfında değerlendirilen rapor, eğer doğru ve sorunsuz olarak değerlendirilirse bina güçlendirme işlemine başlanabilir. Eğer rapora herhangi bir itiraz gelirse; bina tekrardan incelenir ve teknik heyet hakkında olumlu rapor verene kadar işleme başlanamaz. Karar onaylandıktan bir müddet sonra karar resmi olarak kesinleşir.

Kesinleşen karar neticesinde bina sakinlerinden bir tanesinin başvurusu ile Serbest Piyasa Kurulu Lisansına sahip değerlendirme şirketlerinden herhangi birisi tarafından değerlendirme raporu alınması elzemdir.

İşlemler ardından geçen süreç sonunda yapılacak toplantıda arsanın sahip olduğu pay, üçte iki çoğunluk sağlandığı durumda süreç işlemeye devam edebilir. Süreç içerisinde bina güçlendirme ve sağlamlaştırma kararının çıkması için, en az beşte dört çoğunluk gerekmektedir.

Binada ikamet eden kat sahipleri tarafından onaylanan bina güçlendirme projesi kapsamında gerekecek bütün imar ruhsatı ve imar belgeleri edinilmelidir. Daha sonra işlem; binanın durumuna göre gövde ve kolon kısımlarına uygulanır.

Sürecin en doğru şekilde işlediğinden emin olunur. Son olarak da; yapılan işlemler neticesinde raporlar hazırlanır ve incelenir.

Bina güçlendirme ile alakalı daha fazla bilgi veya ücretsiz etüt almak için lütfen 0216 375 34 34 numaradan çekinmeden bizimle iletişime geçiniz.