Modern çağın getirileri kapsamında ortaya çıkmış olan bina güçlendirme işlemi günden güne daha da popülerleşerek dev şirketler bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Bina Güçlenidrme

Bina güçlendirme işlemi; oldukça büyük titizlik ve özveri isteyen bir iş olmakla birlikte, üstün seviyede işçilik de gerektirmektedir. Günümüzde bina güçlendirme işlemiyle ilgili pek çok kafa karıştırıcı soru bulunmaktadır. Bu önemli sorulardan bir tanesi de bina güçlendirme işlemi için belediye desteğinin bulunup bulunmadığıdır.

Şehir ve ilçe belediyeleri bazı yerlerde kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmektedir. Bu kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bazı binaların bina güçlendirme işlemin tabi tutulması gerekmektedir. Bina güçlendirme işlemleri, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında oldukça önemli işlemler olmakla birlikte; şehrin çehresini değiştirmek ve güzel bir görünüm sunmak için elzemdir.

Bina güçlendirme veya kolon güçlendirme işlemi; hem eskimiş binaların daha doğru yapılanmasını sağlarken hem de depreme karşı dayanıklı binalar oluşturmayı hedeflemektedir.

Birinci dereceden deprem bölgesi olan ve birkaç tane fay hattını da içerisinde bulunduran ülkemiz olan Türkiye’nin il ve ilçeleri için deprem yapılanması oldukça önemlidir. Şehir yapılandırma ve kentsel dönüşüm işlemlerinin de depreme karşı koruyucu bir etki göstermiş olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Bina Güçlendirme İşleminde Belediyelerin Etkisi ve Fiyatlandırma

İl ve ilçe belediyelerinin de bina güçlendirme ve sağlamlaştırma işlemleri kapsamında çeşitli projeleri bulunmaktadır. Genel olarak yapılan bütün araştırmalara bakıldığında; ülkemizde yaklaşık olarak 6.7 milyon konutun depreme karşı hala tamamen dayanıklı ve güvenli olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Depreme karşı güçlendirme işlemleri bünyesinde tüm bu konutların yaklaşık 20 sene civarında yeniden yapılandırılacağı ve bina güçlendirme işlemlerine tabi tutulacağı da bilinen bir gerçektir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye depreme karşı yeterince korunma sağlamamış durumdadır ve bunun önüne geçilmek için çalışmalar sürdürülmektedir.

Mevcut binaların yıkılmadan; çok daha uygun ve depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Firma ve belediyeler tarafından da tamamen doğru şekilde benimsenirse oldukça faydalı olacak olan kentsel dönüşüm işlemi sonrası; şehir ve ilçeler çok daha güvenli ve yaşanabilir mekanlar olacaktır. Bina güçlendirme işlemi tabi tutulacak olan bu alanlar; hem binanın yıkılıp yeniden yapılmasıyla oluşacak maliyet kaybını minimize edecek hem de depremde oluşabilecek her türlü can ve mal kaybını sıfır seviyesine indirgeyecektir.

Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ve pek çok kurum ve kuruluşun da destekleri ile gerçekleştirilen bina güçlendirme işlemi için çeşitli belediyeler için bakanlık bünyesinde kredi ve ödenek sağlanacaktır. Yaklaşık olarak yüzde 50’ye kadar kredi faizinde hibe desteği verilecek kentsel dönüşüm projeleri kapsamında işlemlere başlanacaktır.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek 40 bin konut dışında, İller Bankası yoluyla 4 milyar lira civarında bir kredi kaynağı oluşturulacak ve şehir belediyelerine aktarılan bu kaynak vasıtası ile kentsel dönüşüm süreci hızlandırılacaktır.

Alınan hibe ve destek ile yenilenen ve güçlendirilen binalar kapsamında şehirler oldukça stabil ve yaşamaya uygun mekanlar haline gelecektir. Ayrıca; bina sakinlerine de ödeme ve fiyat çerçevesinde gerekli kolaylık belediyeler tarafında sağlanacak ve bina restorasyon ve güçlendirme işlemi için gereken destek verilecektir.

Belediye Destekli Bina Güçlendirme Uygulamalarında İzlenecek Yol

Binaları yıkmadan güçlendirme işlemine dayanan bu sistem ile pek çok il ve ilçedeki binaların sağlamlığı artırılacak ve binalar depreme çok daha dayanıklı hale gelmiş olacaktır. Bina güçlendirme işlemi; oldukça büyük özveri ile gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olup hassas bir çalışma ve titiz bir işçilik gerektirmektedir.

Birçok aşamadan oluşan bina güçlendirme işleminin; alanında yetkin ekip tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir. Depreme karşı koruma ve önlem olan bina güçlendirme işleminden önce teknik analizler yapılması esastır.

Yapılan analiz neticesinde işlem büyük dikkatle yapılmalıdır. Yapılacak güçlendirme işleminin alanında uzman ekip tarafından gerçekleştirildiğinden emin olunmalı ve bina güçlendirme işlemi en doğru şekilde tamamlanmalıdır. Bina güçlendirme işlemi; yapıların geliştirilmesi ve binalarının dayanıklılıklarının artırılarak güçlendirilmesi için oldukça gereklidir. Doğru bir şekilde yapılacak bina güçlendirme işlemi; binaların daha uzun ömürlü ve depreme karşı daha dayanıklı olmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Bina güçlendirme işleminin birkaç tane aşaması bulunmaktadır. Bunlar; işlem öncesi hazırlık kısmı, teknik analiz bölümü, plan ve proje kapsamında izlenecek yol ve son olarak da işlem sonucu yapılacak işlemler olarak ayrılabilir.

Ülkemizin yapısı ve konumu nedeniyle; ülkemizde deprem faaliyetlerine sıkça rastlanabilmektedir. Depreme karşı alınacak önlemlerin en başında gelen bina güçlendirme çalışmasının yapılabilmesi için birçok farklı etmen ve değişkene dikkat edilmelidir. İşlem aşamaların hiçbirinin atlanmamasına büyük önem verilmelidir. En doğru şekilde yapılan işlem sonucunda; binalar depreme karşı çok daha güvenli hale gelecektir.

Yapılacak güçlendirme işleminin inşaat mühendisi kontrolünde gerçekleştirilmesi ve yönetmelik kapsamında olmasına özen gösterilmelidir. Profesyonel teknik analiz bilgisi ile yorumlanan teknik taslak; bina güçlendirme projesinin gerçekleştirilmesi için en gerekli araçlardandır.

Bunun yanı sıra; yapılan işlem esnasında aşamaların doğru ve analiz plan ve programına uygun şekilde işlemesine dikkat edilmelidir. Belediyeden alınacak destek ve hibe ile işleri çok daha kolaylaşan bina sakinleri; bina güçlendirme işlemini çok daha makul fiyatlara edinebilecek ve hizmet kapsamında daha dayanıklı ve depreme karşı daha korunaklı yaşam alanları edinebileceklerdir.

Bina veya kolon güçlendirme hakkında daha fazla bilgi veya ücretsiz etüt almak için 0216 375 34 34 numaralı telefondan çekinmeden iletişime geçiniz: