Kentsel dönüşüm kapsamında birçok bina ‘’Bina Deprem Risk Raporu’’ alabilmektedir. Şimdilerde bu konuya olan hassasiyet oldukça artmış durumdadır.

Özellikle de küçük bir deprem olduktan sonra hem halk hem de devlet yetkilileri bu konuya daha çok özen göstermiştir.

Bina Güçlenirme Ruhsatı

Kişinin bakanlığa başvurup tapusuyla müracaat etmesi gerekiyor. Müracaat sonrasında binayı incelemek için bakanlıkça yetkili ekipler gelir. Çalışmalar sonucunda risk raporu hazırlanır. Risk raporu işe binanın sıkıntıları belirlenir. Buna göre bir bina güçlendirme programı izlenir.

Kentsel dönüşüm eylem planı ile imar barışından faydalanan kişiler yapı kayıt belgesi almıştır. Böylece milyonlarca bina için yeni bir süreç başlatılmış oldur. Yapı kayıt belgesi alan binalar güçlendirilecektir. Kaçak ve ruhsatsız yapılar imar barışıyla birlikte yenilenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çıkan karardan sonra güçlendirme ruhsatı alınması için güçlendirme projesi hazırlanması gerekir. Belediyeden ruhsatın alınması imar planına uygun olmalıdır. Eğer planlarda uyumsuzluk varsa süreç başlamaz.

Binanız Depreme Karşı Dayanıklı Mı?

Bina için hazırlanan risk raporu Bakanlıkta on gün içerisinde onaylanır. Bu süre içerisinde binanızın riskli olduğu onaylandığında tapuya şerhi düşülür.

Bina kat maliklerine bakanlıkça tebligat gönderilir. Ardından da on beş gün içinde Deprem Risk Raporuna itiraz hakkı vardır. İtirazı uzman kişiler yapabilir. Binanızın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için şu dört hususu göz önüne almak gerekir;

  • Yapının projelendirme yapım tarihine dikkat etmek gerekir. Ülkemizde 1940 – 2019 senelerinde on tane deprem yönetmeliği yürürlülüğe girmiştir. Bunların tasarım şartları, deprem bölgeler, katsayılar rezvize edilir.
  • Binanın yapım dönemi koşullarında malzemenin teknik ve kalite kontrolü yapılması gerekir. Hazır beton teknolojisinin olmaması depreme olan dayanıksızlığının en önemli kanıtıdır.
  • Bina yapımı konusunda ehil olmayan kalfa ve yüklenici marifetleriyle yapılması, ticari menfaatler doğrultusunda, yeterinc mühendislik hizmeti alınmaması, statik projenin dışına çıkılarak keyfi imalatlar binanın depreme karşı dayanıksız olması demektir.
  • Yapıların statik tasarımına göre yapılmış olan binalarda kaçak ilave kat eklemesi onun 1. Dereceden depreme karşı dayanıksız olması anlamına gelir.

Lokal Güçlendirmenin Binaya Faydası Var Mıdır?

Herkes güvenli bir bina da oturmak ister. Ülkemizde çok eskilerden kalma binaların sayısı çok fazladır. Özellikle büyük şehirlerdeki belli bir takım semtlerde bu bakımdan daha çok yapıya denk gelmek mümkündür. Özellikle son yıllarda kolon güçlendirme hakkında aldığımız talepler bile bunu ortaya koymaktadır.

İnsanlar çıkan yeni yönetmeliklerle binalarını yeniden güçlendirmek için devletten destek almaya başlamıştır. Güçlendirme yapılması için deprem risk raporu hazırlanması şarttır.

Firmamız sizlere bu konuda güvenilir bir destek sunarak yardımcı olmaktadır. Bu rapora göre ya binanın tamamı yeniden güçlendirilir. Ya da lokal güçlendirme yapılır.

Firmamız binanızın tüm durumlarını göz önüne alarak buna göre bir güçlendirme programı hazırlar. Sizlerle ortak belirlenen tüm koşullarla bina güçlendirilir. Bizimle iletişime geçerek bu konuların hepsi hakkında detaylı bilgiler edinmeniz mümkündür.

Lokal güçlendirme yapmak için güvenilir ve kurumsal bir yerden destek almak şarttır.

Bilinçsiz yapılan lokal güçlendirme yapı için zararlıdır. Korozyoan uğramış olan taşıyıcı elemanlara yapılan yapısal güçlendirme sakıncalıdır. Yapı güçlendirme çalışmalarının muhakkak ehil mühendislik firmaları tarafından alınması gerekir.

Her Bina Güçlendirilebilir Mi?

Ülkemiz deprem bölgesindedir. Bu nedenle de binaların kaliteli malzemelerle birlikte sağlamca hazırlanması gerekir. Eski binalara güçlendirme yapmakta onun ömrünü uzatır. Her bina için güçlendirme yapılması yararlı olacaktır. Güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetine yakın olursa yıkılarak yapılması daha mantıklıdır. Bunun içinde iyi bir şekilde araştırma yapılması yararlı olacaktır.

Firmamız uzun yıllardır güçlendirme işlemlerini yürütür. Binanın mevcut durumu tüm ayrıntısıyla incelendikten sonra buna göre bir yol haritası hazırlanır. Sizlerle ortak şekilde belirlenen bu programla güçlendirme işlemlerine başlanır. Bina için kaliteli malzemeler kullanılır. İşçilik çok kalitelidir. Böylece binanızda uzun yıllar boyunca güvenle yaşabilirsiniz.

Bakanlığın yetkilendirdiği bir firmaya başvurduktan sonra yasalar gereği kat maliklerinden birinden riskli yapı raporu alınabilir. Bu rapor onaylandıktan sonra 90 gün içinde yapının tahlihesi konusunda tebligat yapılır. Kat maliklerinin iki yolu vardır. Buna göre ya bina yıkılacak ya da yapısal deprem güçlendirme çalışmaları yapılır. Böylece olası sorunların önüne geçilir.

Güçlendirme yolu seçildiği zaman yapı güçlendirme kararının alınması için kat maliklerinden ¾ oranında onay alınması gerekir.

Eğer bu oran sağlanmazsa çoğunluğun menfaatine göre hukuki süreç başlatılır. Yapının güçlendirilmesi depreme karşı dayanıklı rapor ve tespitiyle mahkeme kararı alınarak yapılır.

Güçlendirme ruhsatı alınması çok önemlidir. Güçlendirme inşaatı tamamlanarak yapı tekrar iskan belgesi alır. Riskli yapı durumu ortadan kalkar. Yapı depreme karşı dayanıklı hale gelir.

Yaşadığımız alanların güven verici olması çok önemlidir. Ülkemiz deprem bölgesinde olduğundan binaların çok kaliteli şekilde inşa edilmesi gerekir.

Uzun yıllar ayakta duran binalara da güçlendirme yapılması önem taşır. Şimdilerde ortaya çıkan deprem vakalarından dolayı bakanlık tarafından yeni yönetmelikler yayınlanmıştır. Eğer binanızda güçlendirme yapılması düşünüyorsanız muhakkak adım atmanız gerekir.

Bunun ilk basamağı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli ruhsat alınmalıdır. Firmamız tüm bu süreçler de sizlere yardımcı olur. Deprem risk raporuna bakarak bir inşa programı hazırlanır. Kaliteli malzemeler seçilir. Profesyonel işçilikle bina inşa edilir. Böylece güçlendirme süreci başarılı bir şekilde tamamlanmış olur. Bizimle iletişime geçerek tüm bu konular hakkında detaylı bilgiler edinmeniz mümkündür.